Newyddion S4C

S4C

Angen 'rheolau llymach' wrth brisio a gwerthu tai yng Nghymru

NS4C 15/01/2023

Mae gwerthwr tai yn y gogledd yn galw am “gyfreithiau gwell” ar gyfer y diwydiant dai yng Nghymru.

Mae gan Ian Wyn Jones dros 25 mlynedd o brofiad yn gwerthu tai ar draws Prydain, ac mae ar hyn o bryd yn gweithio yng ngogledd orllewin Cymru.

Wrth siarad gyda Newyddion S4C, dywedodd Mr Jones bod angen i’r diwydiant “gael rheolau mwy llym” wrth brisio a gwerthu tai.

“Mae pobl yn y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn gwerthu tai drwy ofyn am ‘offers over’ sy’n arwain at bidding wars.

“Dw’n casáu bidding wars. Dydio ddim yn deg achos ma’n achosi pobl fynd i negative equity yn syth os yn prynu tŷ am bris rhy uchel.

“Dwi yn meddwl bod angen cyfreithia gwell ar y diwydiant.”

Ychwanegodd Mr Jones bod rheoliadau asiantaeth tai yn “llawer rhy agored.”

“Fedrith estatage agency rhoi tŷ at y farchnad efo offers over unrhyw bris, ond ydi huna yn politically correct?”

Image
newyddion
Mae Ian Wyn Jones wedi bod yn gwerthu tai ers dros 25 o flynyddoedd.

Yn ôl Mr Jones pwrpas gofyn am gynnig dros y pris sydd yn cael ei ofyn am dano yw ategu na fydd y gwerthwyr yn derbyn pris llai na’r hyn maent yn gofyn am.

“Dwi yn gwerthu tai ar offers over fel bod pobl yn gwybod mai dyma’r pris lleiaf neith y person dderbyn am y tŷ, dim i bwsio pris i fyny a chychwyn bidding wars,” meddai Mr Jones.

Mae Cymru wedi gweld cynnydd sylweddol mewn prisiau tai dros y tair blynedd diwethaf, wrth i fwy o bobl weithio o adref a thwf mewn gwerthiant ail dai yn ystod y pandemig arwain at godiad o 26.3% mewn prisiau yn ôl ystadegau Llywodraeth y DU.

'Angen rheolaeth o’r farchnad'

Dywedodd Mr Jones bod y blynyddoedd diwethaf wedi newid y farchnad dai, ac nid yw’n meddwl y bydd prisiau yn dychwelyd i brisiau cyn Covid.

“Dros Covid oedd pobl yn prynu tai heb hyd yn oed gweld y tai.

“Ac ers y pandemig da ni wedi cael y mini budget, y rhyfel yn Wcráin lle ma’ cost o fyw yn mynd y uchel ac wedi effeithio cyfraddau morgais felly dydi pawb methu fforddio tai ar hyn o bryd.”

“Dwi yn meddwl bydd prisiau tai yn aros yr un fath, ond bydd rhai ardaloedd yn gweld gostyngiad bach iawn dros Gymru a thu hwnt.”

Dywedodd Mr Jones bod angen newidiadau i’r diwydiant er mwyn gweld newidiadau.

“Ar y funud os dydan ni ddim yn taclo hynny bydd prisiau tai dal yn mynd yn wirion. Da ni angen rheolaeth o’r farchnad.”

Doedd Llywodraeth Cymru ddim am wneud sylw. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.