Newyddion S4C

Streic gweision sifil

100,000 o weision sifil i fynd ar streic ym mis Chwefror

NS4C 11/01/2023

Fe fydd tua 100,000 o weision sifil yn mynd ar streic ar ddechrau mis Chwefror wrth i anghydfod ynglŷn â thal ac amodau gwaith ddwysau. 

Dywedodd yr undeb Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS) y byddai eu haelodau ar draws 124 adran o'r llywodraeth yn cerdded allan am 24 awr ar 1 Chwefror. 

Mae nifer o aelodau'r undeb eisoes wedi mynd ar streic dros y misoedd diwethaf, gan gynnwys gweithwyr Llu'r Ffiniau a'r DVLA. 

Ond yn ôl y PCS, dyma fydd y streic fwyaf ymysg gweision sifil ers blynyddoedd. 

Dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol y PCS, Mark Serwotka, eu bod wedi "rhybuddio" y llywodraeth fod streic ar y ffordd. 

"Mis diwethaf pan oedd miloedd o aelodau'r PCS ar draws adrannau yn streicio, dywedodd y Llywodraeth nad oedd dim arian.

"Ond cafodd miliynau o bunnau eu gwario ar reolwyr ac aelodau'r fyddin mewn ymdrech i lenwi'r bwlch.

"Roeddem wedi rhybuddio'r Llywodraeth y byddai'r anghydfod yn gwaethygu os nad oedden nhw'n gwrando, ac rydym yn cadw at ein gair."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.