Newyddion S4C

Chris Bryant, llun gan Senedd San Steffan (CC BY 3.0). Andrew RT Davies, llun gan y Senedd.

Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig yn cyhuddo AS Llafur o ‘smalio’ peidio gwybod am ddatganoli iechyd

NS4C 09/01/2023

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig wedi cyhuddo Aelod Seneddol Llafur o “smalio” peidio gwybod bod y Gwasanaeth Iechyd wedi ei ddatganoli yng Nghymru.

Roedd Aelod Seneddol Llafur y Rhondda, Chris Bryant wedi beirniadu'r Prif Weinidog am yr argyfwng yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Ond dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig Andrew RT Davies fod yn well gan ASau Llafur anwybyddu’r ffaith mai eu plaid nhw oedd yn gyfrifol am y GIG yng Nghymru.

“Nid yw Chris yn dwp,” meddai Andrew RT Davies mewn neges ar y rhwydweithiau cymdeithasol. “Mae Chris yn gwybod bod iechyd wedi'i ddatganoli.

“Mae'n gwybod bod Llafur yn rhedeg y GIG yng Nghymru.

Ychwanegodd y byddai Chris Bryant hefyd “yn gwybod bod ein hamseroedd aros mewn adrannau damweiniau ac achosion brys a chanlyniadau canser yn waeth na Lloegr”.

“Ond mae Chris yn cymryd arno nad yw'n gwybod hynny. Peidiwch â bod fel Chris.”

‘Ddim yn berthnasol’

Roedd yn ymateb i neges gan Chris Bryant a oedd yn cyhuddo Rishi Sunak o “fethu deall y Gwasanaeth Iechyd Gwladol”.

Roedd Rishi Sunak wedi gwrthod datgelu mewn cyfweliad gyda’r BBC a yw’n defnyddio gofal iechyd preifat.

Mae amseroedd aros y GIG ar gyfer meddygon teulu, ambiwlansys ac ysbytai wedi bod ar gynnydd ar draws cenhedloedd y Deyrnas Unedig.

Dywedodd y Prif Weinidog wrth Laura Kuenssberg ddoe nad oedd ei drefniadau gofal iechyd ei hun “yn berthnasol iawn”.

Ymatebodd Chris Bryant i’r cyfweliad gan ddweud ei fod yn gwneud iddo deimlo embaras.

“Naill ai dyw e ddim yn deall y GIG neu does dim ots ganddo,” meddai.

“Mae mewn argyfwng a’i ymateb yw dweud nad yw’n fater o ddiddordeb cyhoeddus a yw’n defnyddio’r GIG neu’n mynd yn breifat.”

Llun: Chris Bryant, llun gan Senedd San Steffan (CC BY 3.0). Andrew RT Davies, llun gan y Senedd.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.