Newyddion S4C

Glaw / Ymbarel

Rhybudd melyn am law i'r rhan helaeth o Gymru ddydd Mawrth

Mae rhybudd melyn am law wedi ei gyhoeddi ar gyfer y rhan helaeth o Gymru ddydd Mawrth.

Dywed y Swyddfa Dywydd y bydd y glaw trymaf ar dir uchel, gyda hyd at 80-100mm yn debygol o syrthio mewn rhannau o Eryri.

Mae'r rhybudd yn golygu bod llifogydd yn debygol a gallai gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus a theithiau ceir gael eu hoedi gan gyflwr y ffyrdd.

Bydd y rhybudd yn dod i rym am 6:00 fore Mawrth ac yn parhau tan 20:00 nos Fawrth.

Mae 16 o siroedd wedi eu heffeithio gan y rhybudd melyn sef:

 • Abertawe
 • Blaenau Gwent
 • Caerffili
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Ceredigion
 • Conwy
 • Gwynedd
 • Merthyr Tudful
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Powys
 • Rhondda Cynon Taf
 • Sir Ddinbych
 • Sir Fynwy
 • Sir Gaerfyrddin
 • Torfaen
 • Wrecsam

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.