Newyddion S4C

DVLA Abertawe

Gweithwyr y DVLA yn dechrau ar bum diwrnod o streicio

NS4C 09/01/2023

Mae gweithwyr y DVLA yn dechrau ar gyfnod o bum diwrnod o streicio ddydd Llun.

Mae aelodau o undeb PCS, sydd yn gweithio yn Abertawe ac yn Birmingham, yn cynnal gweithred ddiwydiannol yn sgil ffrae dros gyflogau, pensiynau a swyddi.

Mae'r streic yn golygu y bydd tua 600 o weithwyr sy'n asesu gallu pobl i yrru cyn dyfarnu trwydded iddyn nhw yn cerdded allan ar ddiwrnodau'r streic.

Daw fel rhan o ymgyrch genedlaethol gan y PCS wedi i 100,000 o weithwyr sifil mewn 124 o adrannau'r llywodraeth bleidleisio o blaid gweithredu. 

Roedd aelodau sy'n gweithio i Lu'r Ffiniau, yr Adran Gwaith a Phensiynau ac arholwyr gyrru ymhlith y rhai sydd wedi bod yn streicio am gyfnodau ers canol mis Rhagfyr.

Dywedodd ysgrifennydd cyffredinol PCS, Mark Serwotka: "Mae'r cyfnod diweddaraf o'n streiciau parhaus sydd wedi eu targedu yn dod wrth i'r Llywodraeth lansio ymosodiad arall ar weithwyr drwy gyflwyno deddfwriaeth gwrth-undeb.

"Drwy geisio rhwystro undebau rhag gweithredu - rhywbeth yr ymladdwn yn gryf yn ei erbyn - mae'r Llywodraeth yn ymosod ar y symptom, nid y tarddiad.

"Y tarddiad, yn yr achos hwn, yw llywodraeth sydd wedi cynnig codiad cyflog o 2% yn unig i'n haelodau mewn cyfnod lle mae chwyddiant yn fyw na 10%."

Dywedodd llefarydd ar ran y DVLA: "Y ffordd gyflymaf a hawsaf i ddelio gyda'r DVLA yw trwy ein gwasanaethau ar-lein sydd, ynghyd â'n Canolfan Gyswllt, yn gweithredu fel yr arfer yn ystod y cyfnod hwn o weithredu diwydiannol.

"Mae'n siomedig iawn fod PCS yn annog aelodau'r undeb drwy eu talu i gymryd rhan yn y gweithredu, a drwy dargedu adran Feddygol y Gyrwyr byddan nhw'n cael effaith negyddol ar rai o'r bobl fwyaf bregus yn y gymdeithas."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.