Newyddion S4C

Rhybuddion llifogydd

Rhybudd coch am lifogydd yn dilyn glaw trwm dros nos

Mae rhybudd coch am lifogydd wedi ei gyhoeddi mewn chwe ardal yn y de a'r canolbarth ddydd Sadwrn.

Mae rhybudd llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn golygu bod disgwyl llifogydd yn yr ardaloedd hynny a bod angen "gweithredu ar unwaith".

Bydd y rhybudd mwyaf difrifol am lifogydd yn effeithio ar Afon Gwy rhwng Aberhonddu a Glangrwyne; cartrefi ynysig ger Afon Tywi rhwng Llandeilo ac Abergwili; Afon Tywi wrth Lanwrda; Afon Llwchwr wrth Rydaman a Llandybie; Afon Dulais ger Campws y Coleg a Sandy Road, Pwll; ac Afon Gwendraeth Fawr wrth Pont-iets a Phont Henri.

Roedd rhybudd melyn am law gan y Swyddfa Dywydd mewn grym tan 9:00 fore dydd Sadwrn.

Mae 35 rhybudd oren hefyd yn eu lle er mwyn bod pobl yn paratoi am y posibilrwydd o lifogydd.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.