Newyddion S4C

Streic trenau yn achosi oedi i deithwyr ar benwythnos cyntaf 2023

07/01/2023
Streic trenau

Mae streic trenau yn achosi oedi i deithwyr ar benwythnos cyntaf 2023.

Aelodau o undebau RMT ac ASLEF sy'n cymryd rhan yn y gweithredu diwydiannol sydd yn parhau ddydd Sadwrn ar ôl ail-ddechrau ddydd Gwener.

Mae'r rhan helaeth o wasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru a'r Gororau wedi eu canslo o ganlyniad i'r streic.

Bydd rhai gwasanaethau cyfyngedig yn cael eu cynnal rhwng Caerdydd Canolog a Threherbert, Aberdâr, Merthyr a Rhymni a rhwng Caerdydd Canolog a Chasnewydd.

Ond mae'r gwasanaethau yma yn llai na'r arfer ac ar gyfer teithio hanfodol yn unig.

Bydd gwasanaethau cyntaf y dydd ond yn dechrau am 7:00 a bydd rhai gwasanaethau hwyr y nos yn cael eu canslo.

Nid oes anghydfod uniongyrchol rhwng Trafnidiaeth Cymru a'r undebau erbyn hyn, ond yn hytrach mae aelodau'r undebau sy'n gweithio i gwmni Network Rail yn streicio.

Ond gan mai Network Rail sydd yn gyfrifol am seilwaith y rheilffyrdd, nid oes modd cynnal gwasanaethau trên arferol.

Mae undebau RMT ac ASLEF yn dweud eu bod yn streicio dros gyflogau ac mae RMT wedi cyhuddo Llywodraeth y DU o rwystro cytundeb rhwng yr undebau a Network Rail.

Mae Network Rail yn dweud eu bod yn "siomedig" nad oes cytundeb wedi ei gytuno a'u bod yn parhau i fod ar gael am "sgwrs adeiladol".

Dywedodd ysgrifennydd cyffredinol RMT, Mick Lynch: "Rydym wedi gweithio gyda'r diwydiant rheilffordd i gyrraedd setliadau sydd wedi eu negydu'n llwyddiannus byth ers preifateiddio yn 1993.  Ac rydym wedi sicrhau cytundebau ar draws y rhwydwaith yn 2021 a 2022 lle nad yw'r Adran Drafnidiaeth ynghlwm ag e.

"Ond yn yr anghydfod hwn, mae lefel digynsail o ymyrraeth gan weinidogion, sydd yn rhwystro gweithwyr rheilffyrdd rhag gallu negydu pecyn o fesurau gyda ni, fel ein bod yn gallu dod â'r anghydfod i ben."

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.