Newyddion S4C

S4C

Teyrnged i ddynes a fu farw mewn gwrthdrawiad y tu allan i Ysbyty Glan Clwyd

NS4C 05/01/2023

Mae teulu dynes 51 oed fu farw mewn gwrthdrawiad wedi talu teyrnged iddi.

Bu farw Mary Owen-Jones o Landrillo-yn-Rhos yng Nghonwy ar 3 Ionawr yn dilyn gwrthdrawiad y tu allan i Ysbyty Glan Clwyd am tua 20:40 ar 1 Ionawr.

Roedd Ms Owen-Jones yn driniwr gwallt lleol a chynorthwyydd dysgu.  Mae hi'n gadael ei gŵr Arwel, mab Andrew, ei merch Jasmine a’i hwyres April Rose.

Dywedodd ei theulu: “Roedd ganddi angerdd am fywyd a’i theulu ac roedd yn edrych ymlaen yn arbennig at fod yn nain i’w hwyres newydd-anedig, April Rose.

“Bydd colled fawr ar ei hôl gan bawb oedd yn ei hadnabod.  Mae'n calonnau ar chwael, a hoffem ofyn am y preifatrwydd priodol i ganiatáu amser i ni alaru.”

Mae Uned Plismona'r Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru yn apelio ar unrhyw un oedd yn dyst i'r gwrthdrawiad gysylltu gyda'r heddlu cyn gynted â phosib.

Gall unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu gyda Heddlu Gogledd Cymru gan ddefnyddio'r cyfeirnod 23000006433.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.