Newyddion S4C

Bwrdd iechyd yn wynebu cost o £100m ar waith cynnal a chadw sydd heb ei gwblhau

04/01/2023
Ysbyty Treforys

Mae bwrdd iechyd wedi datgelu ei fod yn wynebu cost o £100m ar waith cynnal a chadw sydd heb ei gwblhau.

Cafodd Bwrdd lechyd Prifysgol Bae Abertawe ei feirniadu am beidio â datgelu maint y gost pan holodd y Ceidwadwyr Cymreig y manylion.

Datgelodd byrddau iechyd eraill Cymru eu bod yn wynebu cost ar y cyd o £785.5m ar waith cynnal a chadw sydd heb ei gwblhau ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2021-22.

Roedd y Ceidwadwyr wedi cyflwyno cais Rhyddid Gwybodaeth er mwyn cael y ffigyrau.

Dywedodd llefarydd iechyd y blaid, yr Aelod o Senedd Cymru Russell George, fod y ffigwr yn “syfrdanol” a’i fod yn dangos “diffyg arweinyddiaeth” gan weinidogion Llywodraeth Cymru.

“Heb fynd i’r afael â’r broblem yma mae yna beryg y bydd apwyntiadau a thriniaethau yn cael eu canslo,” meddai Russell George.

“Drwy oedi’r gwaith a chaniatáu i’r gwaith cynnal a chadw gynyddu mae’r peryg hefyd yn cynyddu.”

‘Dim cynnydd’

Ymddiheurodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe am yr oedi cyn ymateb i'r cais rhyddid gwybodaeth.

Dywedodd llefarydd ar ran y bwrdd iechyd ei fod yn amcangyfrif eu bod yn wynebu cost o £100m ar waith cynnal a chadw sydd heb ei gwblhau.

“Mae holl sefydliadau’r GIG yn wynebu heriau tebyg o ran gwaith cynnal a chadw adeiladau,” meddai’r bwrdd iechyd mewn datganiad.

“Mewn llawer o achosion, mae’r adeiladau’n hen ac mae angen cryn dipyn o waith cynnal a chadw arnynt er mwyn bodloni’r safonau gofynnol ac i barhau’n weithredol.

“Mae hyn yn rhoi pwysau sylweddol ar y cyfalaf, sy’n cynnwys gwaith cynnal a chadw, datblygu ac arloesi.”

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru mai cyfrifoldeb y byrddau iechyd oedd cynnal eu hadeiladau.

“Does dim cynnydd wedi bod i’n cyllidebau gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig,” meddai.

“Serch hynny rydyn ni wedi buddsoddi £335m mewn prosiectau cyfalaf o fewn y GIG yn ystod y flwyddyn ariannol gyfredol a £375m arall yn y flwyddyn ariannol nesaf er mwyn cefnogi sefydliadau o fewn y GIG wrth gynnal a thrawsnewid eu hystadau.”

Llun: Ysbyty Treforys sydd dan reolaeth 
Bwrdd lechyd Prifysgol Bae Abertawe

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.