Newyddion S4C

Chris Bryant AS

Chris Bryant yn dod yn farchog fel rhan o anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd

NS4C 31/12/2022

Mae AS y Rhondda, Chris Bryant, wedi ei wneud yn farchog yn anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd.

Dyma'r anrhydeddau Blwyddyn Newydd cyntaf i gael eu cyflwyno gan Charles III ers iddo ddod yn Frenin ym mis Medi.

Mae Sophie Ingle, Capten Pêl-droed Merched Cymru, yn derbyn OBE.

Mae'r Athro Colin Riordan, Is-ganghellor Prifysgol Caerdydd, hefyd wedi derbyn CBE yn yr anrhydeddau.

Mae'r Cynghorydd Aurfron Roberts sy'n cynrychioli'r blaid Lafur ar Gyngor Sir Rhondda Cynon Taf hefyd yn derbyn MBE.

Mae nifer o weithwyr sifil Llywodraeth Cymru wedi derbyn anrhydeddau hefyd, gan gynnwys Cyfarwyddwr Prosiect Profi, Olrhain a Gwarchod Cymru.

Tu hwnt i Gymru, mae'r ASau Alok Sharma a Julian Lewis wedi eu gwneud yn farchogion.

Mae Brian May o'r band Queen a'r arlunydd Grayson Perry hefyd wedi eu gwneud yn farchogion.

Mae'r cyflwynydd a'r cyn-bencampwr Olympaidd Denise Lewis wedi ei gwneud yn fonesig.

Mae'r newyddiadurwr Anne Diamond, yr awdur John Suchet, a'r actorion Stephen Graham a David Harewood wedi derbyn OBEs.

Mae awdur y gyfres lyfrau i blant Horrid Henry, Francesca Simon, a'r cyn bêl-droediwr a'r cyflwynydd, Chris Kamara, hefyd wedi derbyn MBE.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.