Newyddion S4C

Ron Fealey

Teyrnged i ddyn 'unigryw' fu farw mewn gwrthdrawiad ym Merthyr Tudful

NS4C 30/12/2022

Mae teulu dyn fu farw mewn gwrthdrawiad ym Merthyr Tudful ar noswyl Nadolig wedi rhoi teyrnged iddo.

Bu farw Ron Fealey, 82 oed, yn dilyn y gwrthdrawiad ar Avenue De Clichy am tua 22:00 nos Sadwrn.

Roedd y gwrthdrawiad rhwng Nissan Qashqai du a Mr Fealey oedd yn cerdded ac fe gafodd ei gludo i'r ysbyty lle bu farw o'i anafiadau yn ddiweddarach.

Dywedodd ei deulu ei fod yn "unigryw".

"Er ei fod yn 82 oed, roedd yn ffit ac yn iach, yn ymweld â'r gampfa ddwywaith yr wythnos.  Roedd yn ddoniol, galluog a meddylgar - roedd yn caru helpu eraill.  

"Ei 'gariad' mwyaf yn ystod y 42 mlynedd diwethaf oedd Clwb Rygbi Dowlais lle'r oedd yn aelod gweithgar o'r pwyllgor.  Ym mis Mai eleni fe aeth ar daith gyda'r clwb i Falta.

"Roedd hefyd yn mynychu Eglwys St. Illtyd, Dowlais, lle'r oedd yn gofalu am y cyfrifon ariannol.

"Cyn iddo ymddeol, roedd yn gweithio fel nyrs mewn gofal brys a theatrau triniaethau yn ardaloedd Merthyr a Chwm Cynon.

"Ar ôl ymddeol, fe weithiodd i wasanaethau cymdeithasol gan fynd â phlant maeth yn ôl ac ymlaen i'r ysgol ac roedd yn wirioneddol mwynhau."

Mae Clwb Rygbi Dowlais wedi dweud mewn datganiad ei fod yn "ddyn ei glwb ymhob ystyr".

"Roedd Ron wedi ei barchu'n fawr gan bawb oedd yn ei adnabod, ei gyd-swyddogion, chwaraewyr y gorffennol a'r presennol, aelodau a ffrindiau niferus Clwb Rygbi Dowlais.

"Bydd Ron bob amser yn cael ei barchu, ei gofio a'i garu gan bawb yng Nghlwb Rygbi Dowlais - Bachgen Bach o Ddowlais."

Mae Heddlu'r De yn dal i ymchwilio i'r gwrthdrawiad ac mae menyw 31 oed a gafodd ei harestio wedi ei rhyddhau ar fechnïaeth tra bo ymchwiliadau yn parhau.

Mae gofyn i unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth gysylltu â'r llu ar 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 2200429526.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.