Newyddion S4C

S4C

Teyrnged i ddyn 'caredig' a fu farw ddydd Nadolig yn Abertawe

NS4C 29/12/2022

Mae teulu dyn fu farw wedi i gar blymio i Afon Tawe ar ddydd Nadolig wedi talu teyrnged iddo. 

Roedd Rachel Curtis a Jay Kyle Jenkins yn 36 oed. Roedd y ddau yn teithio mewn car Mini pan blymiodd i'r afon yn Abertawe yn ystod oriau man bore Nadolig. 

Cafodd cyrff y ddau ohonynt, a oedd yn ffrindiau ysgol, eu darganfod yn yr afon. 

Wrth dalu teyrnged iddo, fe wnaeth teulu Mr Jenkins, o ardal Saint Thomas yn Abertawe, ei ddisgrifio fel eu "bachgen caredig a hardd. 

"Roedd Jay yn ysbryd caredig, oedd wastad yn helpu pobl eraill," ychwanegodd ei deulu.

Fe wnaeth teulu Ms Curtis, o ardal Bonymaen y ddinas, hefyd dalu teyrnged i fam "digri, galluog, unigryw a thalentog.

"Bydd colled enfawr ar ei hôl, ac mae'r golled fwyaf i'w mab 14 oed. "

Mae Heddlu De Cymru yn parhau i apelio am wybodaeth, yn enwedig gan unrhyw un a welodd y car yn mynd i mewn i'r afon. Maen nhw'n awyddus i bobl gysylltu gan ddefnyddio'r cyfeirnod 2200429694. 

Llun: Heddlu De Cymru

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.