Newyddion S4C

Richard Wyn Lewis

Chwe blynedd o garchar am dwyllo dyn fu farw mewn ymosodiad bwa saeth

NS4C

Mae dyn o Gaergybi wedi ei garcharu ar ôl iddo bledio'n euog i dwyll dros nifer o flynyddoedd.

Fe dwyllodd Richard Wyn Lewis o Lanfair-yn-Neubwll Gerald Corrigan a'i bartner Marie Bailey rhwng 2015 a 2019.

Cafodd Mr Corrigan, 74 oed, ei ladd gyda bwa croes y tu allan i'w gartref ar Ynys Môn.

Mae Terence Whall yn y carchar am 31 mlynedd am ei lofruddio yn 2019.

Cyfaddefodd Lewis, 51, ei fod wedi twyllo Mr Corrigan a Ms Bailey ac fe gafodd ei garcharu am gyfnod chwe blynedd yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Gwener.

Dywedodd yr Arolygydd Arwel Hughes o Heddlu Gogledd Cymru ei fod yn "croesawu'r ddedfryd".

Nid oedd gan yr achos twyll unrhyw gysylltiad uniongyrchol gyda llofruddiaeth Mr Corrigan.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.