Newyddion S4C

S4C

Rhybudd llifogydd mewn grym ar gyfer gogledd ddwyrain Cymru

NS4C 19/11/2022

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi rhybudd llifogydd i ardaloedd yng ngogledd ddwyrain Cymru.

Mae rhybudd 'llifogydd - byddwch yn barod' mewn grym ar gyfer dalgylch Yr Alun ac afon Alun ger Yr Wyddgrug.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhybuddio bod disgwyl llifogydd ar dir a ffyrdd isel yn yr ardaloedd yma. 

Dywed CNC bod angen i bobl gymryd gofal.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.