Newyddion S4C

Lynwen Thomas

Carchar i yrrwr fan am achosi marwolaeth seiclwr ar yr A40

NS4C 18/11/2022

Mae gyrrwr fan a achosodd marwolaeth seiclwr oherwydd ei fod yn defnyddio'i ffôn tra'n gyrru wedi ei garcharu am bum mlynedd.

Cafodd Simon Lee Draper, 42 oed, o Ffordd Meidrim, Sanclêr, y ddedfryd yn Llys y Goron Abertawe.

Bu farw'r swyddog heddlu, Lynwen Thomas, nad oedd ar ddyletswydd ar y pryd, wrth seiclo ar yr A40 tua'r gorllewin.

Fe darodd Ford Transit, oedd wedi ei yrru gan Draper, Ms Thomas am tua 18:40 a bu farw yn y fan a'r lle.

Roedd Draper wedi cyfaddef i gyhuddiad llai difrifol o achosi marwolaeth drwy yrru'n esgeulus ac fe wnaeth geisio dadlau mai ei fab 13 mis oed oedd yn defnyddio'i ffôn ar y pryd.

Ond dywedodd arbenigwr paediatreg ei bod hi'n amhosib i blentyn yr oedran hynny i berfformio'r gweithgareddau a gafodd eu recordio.

Cafodd Draper ei wahardd rhag gyrru am chwe blynedd ac fe fydd yn rhaid iddo sefyll prawf gyrru estynedig.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.