Newyddion S4C

Hefin David

Hefin David wedi 'torri cod safonau ASau' yn ôl adroddiad

NS4C 18/11/2022

Mae'r Aelod o'r Senedd, Dr Hefin David, wedi "torri cod safonau ASau" yn ôl adroddiad gan y Comisiynydd Safonau.

Mae'r adroddiad yn cyfeirio at neges a gafodd ei chyhoeddi ar Twitter ym mis Mawrth 2022.

Nid yw'r neges yn cael ei gynnwys yn yr adroddiad er mwyn cadw'r gwyn yn un anhysbys.

Dywedodd y Comisiynydd fod y neges yn un "di-chwaeth" ac yn "ymosodiad personol sarhaus".

Ychwanegodd fod "camddefnydd o gyfryngau cymdeithasol" yn "adlewyrchu’n wael ar Dr David" ac yn "dwyn anfri" ar y Senedd.

Yn ôl Douglas Bain, sydd wedi bod yn y rôl ers mis Ebrill 2021, roedd ymddygiad Dr David "dipyn yn is na'r safonau sydd eu hangen".

Dywedodd Dr David wrth ymateb i'r Comisiynydd Safonau ei fod wedi derbyn ei fod yn "anaddas", gan ymddiheuro i'r person dan sylw a dileu'r neges.

Mae Newyddion S4C wedi gofyn i Dr Hefin David am sylw pellach.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.