Newyddion S4C

Cabinet Cyngor Gwynedd i ystyried codi'r premiwm treth cyngor ar ail gartrefi

Golwg 360 16/11/2022
 yr achosion yng Ngwynedd yn parhau'n uchel yn ôl y grŵp.  Llun: Google Earth

Bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn ystyried codi'r Treth Cyngor ar ail gartrefi o 100% i 150% o fis Ebrill y flwyddyn nesaf. 

Fe fydd aelodau'r Cabinet yn cyfarfod ddydd Mawrth nesaf i drafod os dylai'r premiwm ar dai gwag hirdymor barhau yn 100%, neu gael ei gynyddu gydag unrhyw arian ychwanegol sy'n dod i goffrau'r cyngor yn mynd tuag at yr argyfwng digartrefedd. 

Cafwyd dros 7,300 o ymatebion i'r ymgynghoriad cyhoeddus ar y premiwm ail gartrefi, sef y nifer uchaf y mae'r cyngor wedi ei dderbyn dros y blynyddoedd diwethaf. 

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod y Cabinet dros gyllid, ei bod hi'n "bwysig cofio mai un cam yn y broses ydy’r adroddiad i’r Cabinet ac mai’r Cyngor Llawn fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol ynghylch y Premiwm Treth Cyngor yn ei gyfarfod ym mis Rhagfyr."

Darllenwch fwy yma

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.