Newyddion S4C

Arian

Chwyddiant ar ei uchaf ers dros 40 mlynedd

NS4C 16/11/2022

Mae cyfradd chwyddiant wedi cyrraedd ei lefel uchaf ers 1981 sef 11.1%.

Mae hyn yn gynnydd ar y gyfradd o 10.5% fis diwethaf.

Daw'r cynnydd wrth i brisiau bwyd, golau a gwres godi'n bellach. 

Mae hyn er gwaethaf cap ar brisiau unedau egni gan Lywodraeth y DU.

Y gyfradd chwyddiant sydd yn dangos faint mae prisiau nwyddau wedi codi mewn cyfnod penodol.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.