Newyddion S4C

Cyffuriau

Rhybudd am gyflenwad peryglus o heroin yn Sir Gaerfyrddin

NS4C 15/11/2022

Mae rhybudd wedi ei gyhoeddi am gyflenwad peryglus o heroin yn ardal Sir Gaerfyrddin.

Dywedodd Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed fod angen i ddefnyddwyr fod yn wyliadwrus o'r cyflenwad peryglus all achosi niwed i iechyd.

Mae'r Gwasanaeth wedi cynghori defnyddwyr i gario'r gwrth-gyffur Naloxone ac i beidio defnyddio heroin heb fod neb arall yn bresennol.

Ychwanegodd datganiad gan y gwasanaeth y dylai defnyddwyr ysmygu ychydig yn gyntaf er mwyn profi pob cyflenwad.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.