Newyddion S4C

Arian

Economi yn lleihau 0.2% yn y tri mis hyd at fis Medi

NS4C 11/11/2022

Roedd yr economi wedi lleihau 0.2% yn y tri mis hyd at fis Medi, yn ôl y ffigyrau diweddaraf.

Mae'r amcangyfrif misol ar gyfer mis Medi yn dangos fod Cynnyrch Mewnwladol Crynswth (GDP) wedi disgyn 0.6%, ond cafodd yr ŵyl y banc ar gyfer Angladd Gwladol y Frenhines effaith ar hynny.

Fe wnaeth y diwydiannau gwasanaethau, cynhyrchu ac adeiladu arafu yn ystod y cyfnod.

Disgynnodd gwariant go iawn aelwydydd 0.5% yn Chwarter 3 2022.

Mae'r Canghellor Jeremy Hunt wedi dweud nad yw'r Deyrnas Unedig yn "ddiogel" rhag lefelau chwyddiant uchel.

"Dydyn ni ddim yn ddiogel rhag yr her fyd-eang o chwyddiant uchel a thwf araf sydd wedi ei yrru gan ryfel anghyfreithlon Putin yn Wcráin a'i ddefnydd o gyflenwadau nwy fel arf," meddai.

"Dwi ddim yn twyllo fy hun nad oes ffordd anodd o'n blaen - un fydd yn galw am benderfyniadau hynod o anodd i adfer hyder a sefydlogrwydd economaidd.  Ond i wireddu twf hirdymor, cynaliadwy, mae angen i ni afael mewn chwyddiant, cyd-bwyso'r llyfrau a chael dyled i ddisgyn.  Nid oes ffordd arall.

"Tra bo economi'r byd yn wynebu cythrwfl eithafol, mae gwytnwch sylfaenol economi Prydain yn achos optimistiaeth yn yr hir dymor."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.