Newyddion S4C

Buddug Jones

Dyn yn gwadu llofruddio ei bartner ym Môn

NS4C 10/11/2022

Mae dyn sydd wedi'i gyhuddo o ladd ei bartner ar Ynys Môn wedi gwadu ei llofruddio wrth ymddangos yn y llys ddydd Iau. 

Cafodd corff Buddug Jones ei ddarganfod yn ei thŷ ger Caergybi ym mis Ebrill eleni.  Roedd y fenyw 48 oed wedi dioddef anafiadau difrifol i'w phen. 

Yn ystod yr achos yn Llys y Goron Caernarfon, fe wnaeth partner Ms Jones, Colin Milburn, 52, wadu ei llofruddiaeth. 

Clywodd y llys fod Mr Milburn yn cysgu yn ei gar yn yr wythnos cyn marwolaeth Ms Jones wedi i'r cwpl gweryla.  Daw hyn wedi i Mr Milburn gyhuddo Ms Jones o fod yn anffyddlon. 

Wrth roi tystiolaeth yn ystod ei amddiffyniad, fe wnaeth Mr Milburn wadu llofruddio ei bartner gan ddweud y gwnaeth ddarganfod ei chorff yn eu hystafell wely. 

Mae'r achos yn parhau. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.