Newyddion S4C

S4C

Y Democratiaid yn dal eu tir yn etholiadau canol tymor yr UDA

The Washington Post 09/11/2022

Mae'r Blaid Ddemocrataidd wedi dal ei thir yn etholiadau canol tymor yr Unol Daleithiau, er gwaethaf y rhagolygon y byddai'r Gweriniaethwyr yn profi llwyddiant. 

Mae'r etholiadau canol tymor ar gyfer dewis aelodau Tŷ’r Cynrychiolwyr a 35 o'r 100 sedd yn y Senedd, ac maen nhw'n cael eu hystyried fel ffordd o fesur poblogrwydd yr Arlywydd Joe Biden.

Roedd nifer wedi rhagweld y byddai'r Gweriniaethwyr yn ennill nifer fawr o seddi, gan gipio rheolaeth o'r Tŷ a'r Senedd gan y Democratiaid. 

Ond gyda nifer o daleithiau eisoes wedi cyhoeddi eu canlyniadau, mae'n ymddangos na fydd buddugoliaeth y Gweriniaethwyr mor fawr ag yr oedd llawer wedi ei ddisgwyl. 

Mae'r Democratiaid wedi ennill neu ddal eu gafael ar nifer o seddi agos, gan gynnwys Virginia, Texas a Gogledd Carolina. 

Gyda phleidleisiau yn dal i gael eu cyfri ar draws y wlad, mae disgwyl y bydd y Gweriniaethwyr yn cipio'r Tŷ, ond ni fydd eu mwyafrif yn un digon mawr i gymryd rheolaeth yn llwyr. 

Yn y Senedd, mae'r Democratiaid wedi ennill Pensylvania oddi ar y Gweriniaethwyr, gan wneud eu hymgyrch i ennill mwyafrif ychydig yn anoddach. 

Mae rheolaeth o'r Senedd yn y fantol ar hyn o bryd gyda phump canlyniad ar ôl i'w cyhoeddi, gan gynnwys mewn taleithiau agos fel Nevada, Georgia ac Arizona. 

Darllenwch fwy yma

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.