Newyddion S4C

chwarel penrhyn

Cymeradwyo cynlluniau i ehangu gwasanaethau yn Chwarel y Penrhyn

North Wales Live 08/11/2022

Mae cynlluniau wedi eu cymeradwyo ar gyfer ehangu gwasanaethau yn Chwarel y Penrhyn ym Methesda. 

Bydd hyn yn golygu y bydd gwasanaethau yn parhau hyd at 2035, gyda gwaith pellach i adfer y safle tan 2037. 

Yn ôl y cais, mae'r estyniad yn golygu y gall 115 o swyddi gael eu sicrhau. 

Bydd y datblygiad yn golygu y bydd 250,000 tunnell o lechi to porffor ac 1.9 miliwn tunnell o lechi addurnol yn gallu cael eu hechdynnu o'r chwarel.

Darllenwch fwy yma

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.