Newyddion S4C

Kaye Mansel davies

Teyrngedau i’r dyn busnes loriau ‘arbennig’ Kaye Mansel Davies sydd wedi marw yn 86 oed

NS4C 06/11/2022

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i ddyn busnes loriau "arbennig" Kaye Mansel Davies sydd wedi marw yn 86 oed.

Fe ymunodd Kaye Mansel Davies â’r cwmni loriau yn Llanfyrnach, Sir Benfro yn 1959 gan gymryd drosodd rhedeg y cwmni yn 1963.

Sefydlwyd y cwmni loriau adnabyddus yn wreiddiol gan John Davies yn 1895 fel masnachwyr calch, glo a gwenith. Ymunodd ei fab Mansel ag ef yn ddiweddarach.

Dywedodd y Cynghorydd John Davies; “Mae ardal eang o orllewin Cymru wedi colli heddiw un o gymwynaswyr mwyaf ei gyfnod. O Glwb Rygbi i’r ysgol leol oedd Kaye Mansel Davies yn hael i gefnogaeth i bopeth da.  Oedd yn asgwrn cefn yr economi leol trwy gynnal swyddi yng nghefn gwlad Cymru. 

“Diolch am y fraint o’i adnabod a dathlwn ei gyfraniad helaeth i gymuned, iaith a gwaith. Diolch am ei fentergarwch.  Estynwn fel ardal ein cydemdeimlad dwysaf. Coffa arbennig am ddyn arbennig.”

Roedd hefyd yn llywydd ar Glwb Rygbi Crymych. 

Mewn datganiad, dywedodd y clwb: "Trist iawn yw nodi colli llywydd ein clwb. Bu Kaye yn gefnogol o'r clwb ers y cychwyn cyntaf, ac mae'n saff i ddweud bydde'r clwb ddim yn bodoli heb ei gefnogaeth barhaus. Danfonwn ein cydymdeimladau dwysaf i'r teulu."

Mae Kaye Mansel Davies yn gadael gwraig Purita, ei fab Stephen a’i deulu Shan, Scott a Sasha.

Llun: John Davies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.