Newyddion S4C

Gwynt

Rhybudd melyn am wyntoedd cryfion i rannau o Gymru

NS4C 02/11/2022

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am wyntoedd cryfion i rannau o Gymru.

Bydd yn dod i rym am 07:00 fore Mercher ac yn parhau tan 20:00 yn y nos. 

Mae rhybuddion y gallai effeithio ar drafnidiaeth gyda rhai pontydd o bosib yn gorfod cau.

Mae pryder y gallai hynny effeithio ar drefniadau teithio rhwng Ynys Môn a Gwynedd, gyda Phont Britania yn unig ar agor ar hyn o bryd oherwydd gwaith cynnal a chadw brys ar Bont Y Borth. 

Mae'r Swyddfa Dywydd hefyd yn rhybuddio y gallai rhai ardaloedd golli cyflenwad trydan am gyfnod yn sgil y gwyntoedd.

Mae hyrddiadau o 55 i 60 m.y.a yn debygol, yn enwedig mewn ardaloedd arfordirol ac agored, ac mae glaw trwm i'w ddisgwyl hefyd yng Nghymru ddydd Mercher. 

Fe fydd y rhybudd yn effeithio ar y siroedd canlynol:

Ynys Môn

Gwynedd

Conwy

Abertawe

Ceredigion

Sir Gâr

Sir Benfro

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.