Newyddion S4C

Dr James Davies - Senedd y DU

Penodi Dr James Davies yn Is-ysgrifennydd Cymru

NS4C 28/10/2022

Mae Dr James Davies wedi ei benodi'n is-weinidog yn Swyddfa Cymru yn dilyn dyrchafiad David TC Davies.

Caiff Dr Davies ei benodi i rôl Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol Cymru ar ôl i David TC Davies gael ei ddyrchafu i fod yn Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

Mae Dr Davies yn cynrychioli etholaeth Dyffryn Clwyd yn San Steffan.

Cafodd ei ethol yn gyntaf yn 2015 cyn colli'r sedd yn 2017, ond fe enillodd y Ceidwadwyr yr etholaeth unwaith yn rhagor yn 2019.

Daw'r penodiad wrth i'r prif weinidog Rishi Sunak barhau i roi ei lywodraeth at ei gilydd ar ôl iddo ddod yn brif weinidog ddydd Mawrth.

Fe siaradodd Mr Sunak gyda Phrif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, nos Fawrth, er i Liz Truss fethu â gwneud yn ei 49 diwrnod yn y rôl.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.