Newyddion S4C

Paratoadau i greu ardal wylio i gefnogwyr Cwpan y Byd ym Mhowys

Paratoadau i greu ardal wylio i gefnogwyr Cwpan y Byd ym Mhowys

Newyddion S4C 26/10/2022

Gyda llai na mis bellach tan gêm gyntaf Cymru yng Nghwpan y Byd, mae paratoadau ar y gweill ym Mhowys i greu ardal wylio arbennig i gefnogwyr. 

Roedd golygfeydd cofiadwy o fanzones Cymru yn ystod Ewro 2016. 

Efallai na fydd yr un golygfeydd i’w gweld yn nhywydd hydrefol mis Tachwedd eleni, ond yn y Trallwng y gobaith ydy y bydd y fanzone yn neuadd y dref hefyd yn gweithredu fel hafan gynnes i drigolion. 

O hanner tymor ymlaen bydd y cyhoedd yn cael eu gwahodd i’r neuadd bob dydd ac ar achlysur gemau Cymru yn Qatar bydd sgrin fawr yn dangos y pêl-droed. 

Roedd y Cynghorydd Ben Gwalchmai yn un o’r rhai y tu ôl i’r syniad. Dywedodd wrth raglen Newyddion S4C: “Dydyn ni ddim eisiau cymryd oddi ar y tafarndai achos ni’n gwybod bod hynny’n bwysig.

“Ond os ydy teuluoedd eisiau rhywle arall gallan nhw ddod i’r neuadd. Mae nhw’n gwybod ei fod yn le diogel, yn neis a chynnes - fel yr ysbryd cymunedol.”

Mae neuadd y dref y Trallwng yn hen adeilad sydd angen ei wresogi’n barhaus. Oherwydd hynny mae’r Cyngor Tref yn gwahodd pobl i mewn dros fisoedd oer y gaeaf i gadw’n gynnes ac i rannu cwmni. 

“Fel Cyngor Tref ni’n gwybod mae’n gaeaf anodd. Mae ddim yn edrych fel gaeaf neis.

“Ond ni’n hapus i wneud popeth posib dros y dref ac yma yn y neuadd,” meddai'r cynghorydd.

Fe fydd y gwahoddiad i bawb, ond yn enwedig i deuluoedd ac mae pennaeth Ysgol Gymraeg y Trallwng, Angharad Davies, wedi croesawu'r syniad. 

“Yn anffodus mae hi’n gyfnod heriol iawn ar nifer o deuluoedd yr ardal a thu hwnt i’r ardal hefyd.

“A dwi’n meddwl bod y ffaith bod nhw’n cymryd hynny mewn i ystyriaeth, mae o mor bwysig.

“A mae o jyst yn dod â’r gymuned yn agosach at ei gilydd.”

‘Yma o Hyd’ yn adleisio yn y dyffryn'

Ac mae’r pêl-droed yn fonws i Angharad Davies, sy’n bêl-droediwr brwd ei hun.

“Mae o yma i danio Cymreictod, felly fydd y plant ‘ma’n gallu canu nerth eu pennau.

“Fydd ‘Yma o Hyd’ yn adleisio yn y dyffryn yma a fydd o’n wych!”

Mae’r plant hefyd yn edrych ymlaen yn fawr.

Dywedodd Kieran: “Mae’n dod â pobl at ei gilydd. Oherwydd costau bywyd, dydy rhai pobl ddim yn gallu gwylio fo.”

Mae Libby yn dawel hyderus am obeithion Cymru yng Nghwpan y Byd: “Dwi’n barod i gwylio. Dwi’n meddwl bod hefo nhw siawns…da. Ond bydd ‘na timau anodd hefyd."

Mae Morgan yn cyfri’r dyddiau: “Dwi’n mynd mor gyffrous pob diwrnod. Dwi’n codi a dwi fel…’Dyna diwrnod i lawr tan Cwpan y Byd’…dwi mor falch ac angerddol.”

Yn siop Gymraeg Pethe Powys, mae Avril Hughes hefyd yn gobeithio y bydd llwyddiant i’r tîm cenedlaethol yn hwb i Gymreictod yn dref ar y ffin, fel ag yn 2016. 

“Dwi’n gwybod roedd ganddom ni yr het bwced enwog yma ar werth ac roedd honno wedi diflannu o’r silffoedd yn gyflym iawn a phawb yn awyddus i gael un.

“So ydy mae o yn hwb, unrhyw beth sy’n hybu Cymreictod a dwi’n credu mae’r tîm yn pêl-droed yn llwyddo i wneud hynny.”

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.