Newyddion S4C

Ieir / Dofednod

Conwy: Lori'n cario 6,400 o ieir mewn gwrthdrawiad

NS4C 26/10/2022

Mae lori'n cario 6,400 o ieir wedi bod mewn gwrthdrawiad yng Nghonwy.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub y Gogledd wedi cadarnhau eu bod yn ymateb i'r gwrthdrawiad.

Mae ffordd yr A5 yn Llangwm wedi ei chau.

Mae disgwyl y bydd yn parhau i fod ar gau tan yn ddiweddarach.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.