Newyddion S4C

Cyfarfod cyhoeddus yn erbyn cau Canolfan Ambiwlans Awyr Y Trallwng

23/09/2022
S4C

Bydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal ddydd Gwener i wrthwynebu cau Canolfan Ambiwlans Awyr Y Trallwng. 

Mae miloedd wedi arwyddo deiseb yn gwrthwynebu cynlluniau i ad-drefnu'r Ambiwlans Awyr yng Nghymru.

Dywed y ddeiseb fod y "gwasanaeth yn hollbwysig i Bowys yn sgil yr ardaloedd gwledig a'r pellteroedd mawr sydd yn rhaid i ni deithio ar gyfer gofal brys."

Mae'r elusen yn ystyried cau y maes awyr yn Nhrallwng a bydd y hofrenyddion a'r cerbydau ymateb cyflym yn cael eu symud er mwyn ymuno â'r adran yng Ngogledd Cymru.

Dywed y gwasanaeth ambiwlans awyr y byddai modd cyrraedd "mwy na 500 o deithiau achub bywyd ychwanegol yng Nghymru yn flynyddol" drwy ad-drefnu lleoliadau. 

Mae'r elusen yn ystyried ehangu oriau'r gwasanaeth, gydag un criw yn gweithio rhwng 08:00 a 20:00, ac un arall rhwng 14:00 a 2:00. 

Ar hyn o bryd, mae'r ddau griw yn gweithio 12 awr, ond o dan y cynllun newydd, mae'r elusen yn dweud y byddant ar gael am gyfnod o 18 awr, ac y byddai hyn yn golygu bod mwy o ymateb lleol i gleifion yn y gogledd a'r canolbarth yn hytrach na bod yn ddibynol ar y criw yng Nghaerdydd.

Bydd Aelod Senedd Cymru dros Sir Drefaldwyn, Russell George, yn bresennol yn ogystal â chynghorwyr lleol ac mae Ymddiriedolaeth Elusennol Ambiwlans Awyr hefyd wedi cael eu gwahodd i anfon cynrychiolwyr.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.