Newyddion S4C

Plastig

Cyhuddo'r llywodraeth o 'lusgo'u traed' ar wahardd plastig untro

Mae Llywodraeth Cymru wedi ei chyhuddo o "lusgo'u traed" ar faterion amgylcheddol wrth i fil i wahardd plastig defnydd untro gael ei gyflwyno yn y Senedd.

Dywed y llywodraeth fod mynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd yn "flaenoriaeth" iddyn nhw.

Ond mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn dweud nad yw'r llywodraeth yn symud yn ddigon cyflym.

Dywedodd y Gweinidog Cysgodol dros Newid Hinsawdd Janet Finch-Saunders AS: "Mae'r gwaharddiad ar blastig defnydd untro eisoes wedi ei gyflwyno yn Lloegr a'r Alban, tra bo gweinidogion Llafur newydd benderfynu dechrau pasio deddfwriaeth.

"Pryd fydd gweinidogion Llafur yn stopio llusgo'u traed ar faterion amgylcheddol ac wynebu'r ffaith fod eu hoedi'n difrodi Cymru?"

Dywed Llywodraeth Cymru eu bod yn bwriadu mynd ymhellach na gwledydd eraill y DU a deddfu yn erbyn rhestr mwy cynhwysfawr o blastig defnydd untro.

Bydd Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) yn ei gwneud hi'n drosedd i ddarparu neu gynnig darparu cynhyrchion plastig untro i ddefnyddwyr yng Nghymru.

Dywedodd Julie James AS, y Gweinidog dros Newid Hinsawdd: “Mae hon yn foment fawr yn ein taith tuag at Gymru ddi-blastig.

“Gwelwn yn aml gynhyrchion plastig untro wedi’u taflu fel sbwriel ar ein strydoedd, ein parciau a’n moroedd. Nid yn unig eu bod yn hyll, ond maen nhw hefyd yn achosi effeithiau dinistriol ar ein bywyd gwyllt a’n hamgylchedd."

Bydd y rhestr o ddeunydd plastig fydd yn cael ei wahardd yn cynnwys cyllyll, ffyrc, llwyau, platiau, gwellt diodydd, ffyn cotwm, ffyn balwnau, bagiau siopau defnydd untro a chwpanau a chaeadau polystyren.

Daw hyn yn dilyn ymgynghoriad a gafodd ei gynnal yn 2020.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.