Newyddion S4C

Cychwyn ffilmio ail gyfres 'Welcome to Wrexham'

18/09/2022

Cychwyn ffilmio ail gyfres 'Welcome to Wrexham'

Mae ffilmio eisoes wedi cychwyn ar ail gyfres "Welcome to Wrexham" yn dilyn llwyddiant y gyfres gyntaf.

Mae'r gyfres yn dilyn taith Clwb Pêl-droed Wrecsam yn ystod y tymor diwethaf, a'r hyn y mae'r perchnogion, Ryan Reynolds a Rob McElhenney, wedi ei ddysgu am redeg clwb pêl-droed yng Nghymru.

Yr iaith Gymraeg a Chymru oedd canolbwynt y bennod ddiweddaraf o’r rhaglen ‘Welcome to Wrexham’.

Prynodd y sêr Hollywood y clwb yn swyddogol ym mis Ionawr 2021, gan fuddsoddi £2m yn y clwb ym mis Hydref 2020.

Mae'r ddau hefyd wedi prynu'r Cae Ras ar ran y clwb oddi wrth Brifysgol Glyndŵr yn Wrecsam. Hefyd maent yn cynllunio i ddatblygu eisteddle'r Kop, gan ychwanegu 5,500 o seddi.

Mae pennod saith yn rhoi gwers Gymraeg a hanes Cymru i wylwyr ac yng ngeiriau Rob McElhenney mae hi’n “bennod arbennig iawn”.

Yn y bennod, mae’r awdur poblogaidd John Green yn mynd â’r ddau seren Hollywood ar daith hanesyddol drwy wreiddiau Cymru o Llewelyn ein Llyw Olaf ac Owain Glyndŵr i Derfysgoedd Rebeca a phwysigrwydd Dydd Gŵyl Dewi.

Un arall oedd yn serennu yn y bennod oedd Maxine Hughes. Mae'r newyddiadurwraig wedi bod yn rhan o daith Ryan Reynolds a Rob McElhenney gyda Wrecsam, gan gynnwys actio fel cyfieithydd mewn fideo digri yn cyhoeddi'r gyfres.

Dywedodd Maxine: "Dwi’n credu fod y rhaglen wedi neud lot o waith i hysbysebu'r wlad a’r iaith.  Mae llawer iawn o Americanwyr wedi dweud eu bod nhw wedi dysgu mwy am Gymru.

"Faswn i ddim wedi dychmygu fod rhywbeth fel hyn wedi digwydd flwyddyn yn ôl.

"Mae ail gyfres yn cael ei ffilmio ar hyn o bryd mae’r criw yn Wrecsam yn barod.  Da ni’n gobeithio gweld Wrecsam yn symud i fyny yn yr ail gyfres yma.

"Mae’r Americanwyr yn meddwl bod yr iaith yn cool iawn ac mae gan nifer ohonyn nhw gysylltiadau teuluol gyda’r wlad."

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.