Newyddion S4C

Parc Hailey

Dim asesiad amgylcheddol ar gyfer gorsaf dŵr gwastraff ddadleuol yng Nghaerdydd

Nation.Cymru 05/09/2022

Mae Cyngor Caerdydd wedi penderfynu na fydd yn rhaid cynnal asesiad amgylcheddol ar gyfer cynlluniau i adeiladu gorsaf dŵr gwastraff mewn parc yng Nghaerdydd. 

Mae yna gynlluniau i adeiladu'r orsaf pwmpio carthffosiaeth ym Mharc Hailey yng ngogledd y ddinas, yn rhan o ddatblygiad tai newydd gerllaw. 

Mae trigolion Ystum Taf eisoes wedi mynegi pryder am y cynlluniau, ac effaith bosib y datblygiad ar y parc a'r ardal leol. 

Mae'r cyngor yn dweud nad oes rhaid gwneud asesiad o'r effeithiau posib ar yr amgylchedd ar gyfer y datblygiad hwn 

Yn ôl y cyngor, dyw'r darn o dir o dan sylw, ddim yn rhan o ardal "sensitif."

Darllenwch fwy yma

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.