Newyddion S4C

Y DU 'i wynebu dirwasgiad eleni' medd Siambr Fasnach Prydain

02/09/2022
Costau

Bydd y Deyrnas Unedig yn 'wynebu dirwasgiad eleni', yn ôl Siambr Fasnach Prydain.

Yn yr adroddiad, mae'n rhybuddio hefyd y gallai chwyddiant gynyddu i 14% ac nad oes disgwyl unrhyw gynnydd arwyddocaol yn yr economi nes 2024.

Er hyn, mae'r Siambr yn rhagweld y bydd yr economi yn tyfu ychydig yn 2023 o 0.2%, gan gynyddu i 1% erbyn 2024.

Daw hyn yn sgil yr argyfwng costau byw yn ogystal â'r ymateb rhyngwladol i'r pandemig a'r rhyfel yn Wcráin.

Mae'r adroddiad hefyd yn nodi y bydd diweithra yn codi i 4.1% yn 2023 a 2024, ond y bydd disgwyl i chwyddiant leihau i darged Banc Lloegr o 2% erbyn 2024. 

Dywedodd Pennaeth Polisïau Siambr Fasnach Prydain, Alex Veitch, y dylai'r "heriau hyn fod ar dop y rhestr ar gyfer y Prif Weinidog nesaf".

"Mae chwyddiant allan o reolaeth ar hyn o bryd, ac nid yn unig y mae'n effeithio ar y gost o wneud busnes, ond hefyd ar allu rhai cwmnïau i gadw eu drysau ar agor," meddai.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.