Newyddion S4C

Llofruddiaeth Olivia Pratt-Korbel: Rhyddhau lluniau cylch cyfyng o ddyn yn ffoi

Llofruddiaeth Olivia Pratt-Korbel: Rhyddhau lluniau cylch cyfyng o ddyn yn ffoi

NS4C 01/09/2022

Mae Heddlu Glannau Mersi wedi rhyddhau lluniau cylch cyfyng o ddyn yn ffoi o leoliad llofruddiaeth Olivia Pratt-Korbel yn ardal Dovecot o Lerpwl ar 22 Awst.

Dywed yr heddlu fod dau ddryll wedi eu defnyddio yn ystod y llofruddiaeth, ac mae swyddogion yn apelio am wybodaeth gan y cyhoedd.

Bu farw'r ferch naw oed ar ôl cael ei saethu yn ei chartref wedi i ddyn redeg i mewn drwy'r drws tra'n rhedeg ar ôl dyn arall.

Cafodd mam Olivia, Cheryl Korbel, a dyn arall eu hanafu yn ystod y digwyddiad.

Mae dau ddyn o Lerpwl oedd wedi eu arestio fel rhan o'r ymchwiliad wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth ond yn parhau dan ymchwiliad yr heddlu.

Roedd y dyn sydd yn cael ei amau o lofruddio Olivia ac sydd yn ymddangos yn y lluniau cylch cyfyng yn gwisgo siaced ddu, mwgwd balaclafa du gyda phig gwyn, menyg du a sgidiau rhedeg du gyda sodlau gwyn.

Cafodd ei ddisgrifio gan yr heddlu fel dyn tenau 5'7 mewn taldra.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.