Newyddion S4C

Priodas

Newidiadau i alluogi cyplau i briodi ble bynnag maen nhw eisiau

Sky News 19/07/2022

Mae'n bosib y gall cyplau briodi ar draeth, ar gychod neu yn eu gardd yn y dyfodol wrth i newidiadau i'r gyfraith priodasau cael eu hystyried. 

Ar hyn o bryd mae rhaid i gyplau ddewis rhwng priodas grefyddol neu sifil, sydd angen eu cynnal mewn adeiladu sydd wedi'u cofrestru. 

Ond mae Comisiwn y Gyfraith, sydd yn ymgynghori gyda'r llywodraeth ar newidiadau yn y gyfraith, yn awgrymu cael gwared â'r "cyfyngiadau diangen." 

Os daw i rym dyma fydd y newid mwyaf i reolau priodasau ers yr 19eg ganrif gan alluogi cyplau i briodi ble bynnag maen nhw eisiau.

Darllenwch fwy yma

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.