Newyddion S4C

Cimwch yr afon Americanaidd

Rhybudd am greaduriaid estron sy’n dinistrio bywyd gwyllt afonydd yng ngogledd Cymru

Mae asiantaeth cadwraeth yng ngogledd Cymru yn rhybuddio pobl i fod yn wyliadwrus am gimwch yr afon Americanaidd sy’n dinistrio bywyd gwyllt cynhenid.

Yn ôl Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, mae’r cimychiaid yr afon yma yn lladd gwrthwynebwyr cynhenid, difrodi glannau afonydd ac yn dinistrio ardaloedd deor wyau pysgod.

Mae’r ymddiriedolaeth yn cynghori pawb i olchi eu hesgidiau, eu cŵn a glanhau eu cychod ac offer pysgota cyn gadael yr afonydd.

Mae’r ymddiriedolaeth hefyd yn cynghori pobl i’w difa’n garedig er mwyn atal nhw rhag lledaenu.

Darllenwch fwy yma.

Llun: YNGC

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.