Newyddion S4C

Y Ddaear

Anogaeth i wneud mwy dros y blaned ar Ddiwrnod Amgylchedd y Byd 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog pawb i “wneud mwy i fynd i’r afael â’r argyfyngau hinsawdd a natur.”

Daw hyn ar Ddiwrnod Amgylchedd y Byd #OnlyOneEarth sy’n galw ar bobol y byd i weithredu “ar gyfer planed lanach ac iachach ar gyfer y cenedlaethau i ddod.”

Dywedodd Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru, Clare Pillman: “Mae angen brys i wneud mwy i adfer cydbwysedd natur a chynnal ein planed ac i fynd i’r afael â’r argyfyngau hinsawdd a natur.

“Does dim dwywaith, mae argyfyngau’r hinsawdd a natur yn effeithio arnom ni nawr, y funud hon.”

Darllenwch fwy yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.