Newyddion S4C

Rhybudd am stormydd mellt a tharanau i Wynedd

Rhybudd am stormydd mellt a tharanau i Wynedd

NS4C 03/06/2022

Mae rhybudd y gallai stormydd mellt a tharanau effeithio Sir Gwynedd brynhawn ddydd Gwener.

Yn ôl y Swyddfa Dywydd, gallai'r stormydd gwasgaredig effeithio ar amodau gyrru, amseroedd trenau a chyflenwadau trydan i gartrefi a busnesau am gyfnod byr.

Gallai hyd at 20-30mm o law ddisgyn mewn mannau ac mae disgwyl cyfnodau o gesair a mellt.

Daeth y rhybudd melyn i rym am 15:23 ac mae'n para nes 18:00.

Mae’r Heddlu Gogledd Cymru wedi rhybuddio bod Stryd fawr Cricieth a'r ardaloedd cyfagos dan ddŵr ac yn gofyn i bobl osgoi'r ardal lle bo modd.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.