Newyddion S4C

Piata Tauwhare

Teyrnged i fenyw fu farw mewn salon harddwch yn Abertawe

Wales Online 03/06/2022

Mae gŵr menyw fu farw mewn salon harddwch yn Abertawe wedi rhoi teyrnged iddi.

Bu farw Piata Tauwhare, 30 oed, ac yn wreiddiol o Seland Newydd, yn salon lliw haul Lextan yn ardal Fforest-fach o Abertawe ar ddydd Sadwrn, 28 Mai.

Y gred yw ei bod wedi dioddef ataliad ar y galon.

Wrth roi teyrnged iddi, dywedodd ei gŵr Ifan Jones ei bod "y person mwyaf hael yr oedd modd i chi ei gyfarfod".

Mae Mr Jones wedi cychwyn ymgyrch godi arian er mwyn i gorff Mrs Tauwhare gael ei ddychwelyd i Seland Newydd ar gyfer angladd yn y wlad honno.

Darllenwch ragor yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.