Newyddion S4C

Rhif 10 Downing Street

Cynlluniau i dorri hyd at 91,000 o swyddi yn y gwasanaeth sifil

Mail Online 13/05/2022

Mae Boris Johnson wedi mynnu bod ei gabinet yn llunio cynllun a allai dorri hyd at 91,000 o swyddi yn y gwasanaeth sifil i ryddhau arian i fynd i’r afael â chostau byw.

Defnyddiodd Prif Weinidog y Deyrnas Unedig gyfarfod Cabinet ‘costau byw’ ddydd Iau i orchymyn ei brif dîm i leddfu’r pwysau ariannol ar deuluoedd mewn trafferthion.

Dywedodd Mr Johnson: “Mae'n rhaid i ni dorri costau'r llywodraeth i leihau costau byw.”

Byddai'r gostyngiad yn arbed tua £3.5 biliwn y flwyddyn yn ôl y llywodraeth, gan ryddhau adnoddau i helpu i leddfu costau byw trwy doriadau treth neu fesurau eraill.

Darllenwch y stori'n llawn yma. 

Llun: Rhif 10

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.