Newyddion S4C

Cyngor

Etholiadau Lleol 2022: Canlyniadau cynghorau Cymru

NS4C 07/05/2022

Mae'r cyfri ar ben yn etholiadau lleol Cymru ac mae canlyniadau’r wardiau ar draws y wlad wedi eu cyhoeddi.

Gyda 22 o gynghorau sir yng Nghymru, roedd 1,234 cynghorydd yn cael eu hethol o'r holl ymgeiswyr.

Roedd y cyfri yn parhau yn Sir y Fflint fore Sadwrn wrth i bleidleisiau dwy ward gael eu hail-gyfrif, er nad oedd hi'n bosib i unrhyw un o'r pleidiau ennill mwyafrif yno.

Roedd y canlyniad cenedlaethol yn un siomedig i'r Ceidwadwyr, gyda'r blaid yn colli gafael ar ei rheolaeth o Gyngor Sir Mynwy - yr unig gyngor lle'r oedd y blaid mewn grym yng Nghymru.

Roedd hi'n noson fwy llewyrchus i'r Blaid Lafur, gan sicrhau rheolaeth o Gyngor Pen-y-bont ar Ogwr a Blaenau Gwent, er i'r blaid golli rheolaeth o Gastell-nedd Port Talbot.

Llwyddodd Plaid Cymru i gael mwyafrif ar gynghorau Môn, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin, er i arweinydd y blaid yn Sir Gâr golli ei sedd.

Llwyddodd y Blaid Werdd i gipio nifer o wardiau newydd gan gynnwys dwy yn Sir Ddinbych am y tro cyntaf.

Erbyn bore Sadwrn, dyma oedd  canlyniadau'r pleidiau yng Nghymru:

Llafur: 526 cynghorydd (+66)

Annibynnol: 316 cynghorydd (+8)

Plaid Cymru: 202 cynghorydd (-6)

Ceidwadwyr: 111 cynghorydd (-86)

Y Democratiaid Rhyddfrydol: 69 cynghorydd (+10)

Dyma'r darlun o ran rheolaeth y pleidiau ar yr awdurdodau lleol fore Sadwrn:

Image
NS4C - Etholiadau Lleol Overall Terfynol

 

Abertawe- Llafur yn cadw

Mae Llafur wedi cadw ei mwyafrif ar Gyngor Sir a Dinas Abertawe, gan ennill 45 o seddi.

Image
S4C

 

Blaenau Gwent - Llafur yn Cipio

Mae Llafur wedi cipio Blaenau Gwent oddi wrth yr Annibynwyr, mae'r blaid wedi sicrhau 21 o seddi o gymharu â 13 yn 2017.

Image
Canlyniad Blaenau Gwent

 

Bro Morgannwg - Dim Mwyafrif

Cyngor Sir Bro Morgannwg oedd y canlyniad olaf i gael ei gadarnhau nos Wener wedi i'r pleidleisiau mewn un ward, Dinas Powys, gael eu hail-gyfri.  Methodd y blaid Lafur â sicrhau'r seddi oedd eu hangen arni ar gyfer mwyafrif ar y cyngor, gan olygu nad oes gan yr un blaid reolaeth yno.

Image
Canlyniad Bro Morgannwg

 

Caerdydd - Llafur yn Cadw

Mae Llafur wedi cadw ei mwyafrif ar Gyngor Sir Caerdydd, gan ennill 55 o seddi.

Image
S4C

Caerffili - Llafur yn Cadw

Mae Llafur wedi cadw ei mwyafrif ar Gyngor Sir Caerffili, gan ennill 45 o seddi.

Image
S4C

Casnewydd - Llafur yn Cadw

Mae Llafur wedi cadw ei mwyafrif ar Gyngor Sir a Dinas Casnewydd, gan ennill 35 o seddi.

Image
Canlyniad Casnewydd

 

Castell-nedd Port Talbot - Dim Mwyafrif

Nid oes un o'r pleidiau wedi llwyddo i sicrhau mwyafrif ar Gyngor Sir Castell-nedd Port Talbot.  Mae'r blaid Lafur wedi colli'r mwyafrif oedd ganddyn nhw cyn yr etholiad.  

Bydd yn rhaid disgwyl nes mis Mehefin am ganlyniad un ward oherwydd marwolaeth ymgeisydd, sy'n golygu nad oes etholiad yno nes 23 Mehefin.

Image
S4C

Ceredigion - Plaid Cymru yn sicrhau mwyafrif

Mae Plaid Cymru wedi sicrhau mwyafrif ar Gyngor Sir Ceredigion, gan ennill 20 o seddi ar y cyngor. 

Image
Canlyniad Ceredigion

 

Conwy - Dim Mwyafrif

Nid oes un o'r pleidiau wedi llwyddo i sicrhau mwyafrif ar Gyngor Sir Conwy.  Mae'r rhan fwyaf o gynghorwyr a gafodd eu hethol yn rhai Annibynnol.

Image
S4C

 

Gwynedd - Plaid Cymru yn Cadw

Mae Plaid Cymru wedi dal ei gafael ar Gyngor Sir Gwynedd, gan gynyddu’r nifer o aelodau oedd ganddyn nhw ar y cyngor o 41 yn 2017 i 44 yn dilyn yr etholiadau ddydd Iau.

Image
Canlyniad Gwynedd.

 

Merthyr Tudful - Dim Mwyafrif

Mae'r Grŵp Annibynnol ar Gyngor Sir Merthyr Tudful wedi colli rheolaeth o'r cyngor, gyda Llafur a'r Annibynwyr yn gyfartal yn y sir o ran nifer y seddi sydd ganddyn nhw.

Image
Canlyniad Merthyr Tudful

 

Pen-y-bont ar Ogwr - Llafur yn sicrhau mwyafrif

Mae Llafur wedi sicrhau mwyafrif ar Gyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr.  Yn flaenorol, Llafur oedd y blaid fwyaf ond nid oedd ganddyn nhw fwyafrif ar y cyngor.

Image
Canlyniad Pen-y-bont ar Ogwr

 

Powys - Dim Mwyafrif

Nid oes yr un blaid ar Gyngor Sir Powys wedi llwyddo i sicrhau mwyafrif aelodau'r cyngor, ond erbyn hyn y Democratiaid Rhyddfrydol yw'r brif blaid.  Yn 2017, y Ceidwadwyr oedd ar frig y rhestr honno.

Image
Canlyniad Powys

 

Sir Benfro - Dim Mwyafrif

Mae'r mwyafrif o aelodau sydd wedi eu hethol i Gyngor Sir Penfro yn rhai annibynnol wedi i'r holl seddi gael eu cadarnhau.

Image
Canlyniad Sir Benfro

 

Sir Ddinbych - Dim Mwyafrif

Nid oes un o'r pleidiau wedi llwyddo i sicrhau mwyafrif ar Gyngor Sir Ddinbych.  Mae'r rhan fwyaf o gynghorwyr a gafodd eu hethol yn rhai Llafur.

Image
Canlyniad Sir Ddinbych

 

Sir Fynwy - Dim Mwyafrif

Mae'r Ceidwadwyr wedi colli rheolaeth ar yr unig gyngor lle'r oedd ganddyn nhw fwyafrif.  Maen nhw bellach yn ail blaid fwyaf ar y cyngor, wedi'r blaid Lafur.

Image
Canlyniad Sir Fynwy

 

Sir Gaerfyrddin - Plaid Cymru yn sicrhau mwyafrif

Mae Plaid Cymru wedi sicrhau mwyafrif ar Gyngor Sir Gaerfyrddin, roedd y blaid mewn clymblaid â’r Grwp Annibynnol yn flaenorol.

Image
S4C

 

Sir y Fflint - Dim Mwyafrif

Nid oedd mwyafrif i unrhyw blaid yn Sir y Fflint wedi i'r cyfri ddod i ben fore Sadwrn.  Llafur yw'r grŵp mwyaf ar y cyngor, gyda 31 o aelodau.

Image
Canlyniad Sir y Fflint

 

Rhondda Cynon Taf - Llafur yn Cadw

Mae'r Blaid Lafur wedi cadw gafael ar Gyngor Sir Rhondda Cynon Taf , gan sicrhau 60 o'r 75 sedd.

Image
S4C

Torfaen - Llafur yn Cadw

Mae'r Blaid Lafur wedi cadw gafael ar Gyngor Sir Torfaen, gan sicrhau 30 o'r 40 sedd.

Image
Canlyniad Torfaen

 

Wrecsam - Dim Mwyafrif

Nid oes mwyafrif gan unrhyw blaid ar Gyngor Sir Wrecsam, mae'r rhan fwyaf o gynghorwyr - 23 ohonyn nhw - yn aelodau Annibynnol.

Image
Canlyniad Wrecsam

 

Ynys Môn - Plaid Cymru yn sicrhau mwyafrif

Mae Plaid Cymru wedi sicrhau mwyafrif ar Gyngor Sir Ynys Môn, roedd y blaid yn arwain y cyngor yn flaenorol ond nid oedd ganddi fwyafrif.

Image
Canlyniad Ynys Môn

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.