Newyddion S4C

Boris Johnson 26_01_22

Partïon Rhif 10: Boris Johnson yn ymddiheuro eto wrth i Aelodau Seneddol baratoi i bleidleisio ddydd Iau

NS4C 19/04/2022

Mae Boris Johnson wedi dweud ei fod yn ymwybodol bod pobl yn "disgwyl gwell gan y Prif Weinidog" wrth iddo ymddiheuro unwaith eto am dorri rheolau Covid-19.

Roedd y Prif Weinidog yn siarad yn San Steffan ddydd Mawrth, y tro cyntaf iddo wynebu Aelodau Seneddol ers derbyn dirwy yn sgil ymchwiliad Heddlu'r Met i bartïon yn Rhif 10 Downing Street a Whitehall yn ystod y cyfnod clo. 

Ond mynnodd y Prif Weinidog unwaith eto nad oedd yn ymwybodol bod y digwyddiad yn Rhif 10 ym mis Mehefin 2020 yn torri'r rheolau Covid-19 ar y pryd. 

Ychwanegodd Mr Johnson ei fod yn benderfynol o fwrw ymlaen â'i waith, wrth ymateb i'r rhyfel yn Wcráin a'r argyfwng costau byw presennol.

Cyn y sesiwn yn San Steffan, cyhoeddodd Llefarydd Tŷ'r Cyffredin y bydd pleidlais yn cael ei chynnal ddydd Iau, 21 Ebrill er mwyn i Aelodau Seneddol benderfynu a ddylid cynnal ymchwiliad i ddarganfod a waneth Boris Johnson gamarwain y senedd yn bwrpasol. 

Cafodd partïon eu cynnal yn Rhif 10 Downing Street ddyddiau yn unig cyn i daid Nanw Maelor farw.

Ac mae hi wedi siarad â Newyddion S4C gan ddweud ei bod hi'n "dal i alaru am Taid, ac mae’n dal i effeithio fi."

Mewn cyfweliad, dywedodd Nanw ei bod hi'n annheg iddyn nhw fel teulu, nad oedd modd canu'r un emyn yn angladd ei thaid tra roedd criw yn canu 'Pen-blwydd hapus' yn y parti yn Downing Street.

“Mae o jyst yn amharchu popeth ‘dan ni ‘di mynd trwy a popeth ‘dan ni ‘di dioddef," meddai.

Mewn ymateb i ddatganiad Mr Johnson, galwodd arweinydd y Blaid Lafur, Syr Keir Starmer unwaith eto ar i'r Prif Weinidog ymddiswyddo.   

Cyn y sesiwn gyda'r Prif Weinidog brynhawn Mawrth, datgelodd Llefarydd Tŷ'r Cyffredin y bydd Aelodau Seneddol yn pleidleisio ddydd Iau, 21 Ebrill er mwyn penderfynu a ddylid cynnal ymchwiliad i ddarganfod a wnaeth Boris Johnson gamarwain y senedd yn bwrpasol. 

Mae ymchwiliad yr heddlu i nifer o bartïon eraill yn Rhif 10 ac ar draws Whitehall yn ystod y cyfnod clo yn parhau.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.