Newyddion S4C

'Popeth yn y fantol' yn etholiadau arlywyddol Ffrainc

'Popeth yn y fantol' yn etholiadau arlywyddol Ffrainc

NS4C 11/04/2022

'Mae popeth yn parhau yn y fantol.'

Dyna oedd geiriau Emmanuel Macron ar ôl cadarnhad y bydd yn wynebu Marine Le Pen yn yr ail rownd, a rownd olaf, etholiadau arlywyddol Ffrainc 2022 ar 24 Ebrill.

Fe wnaeth y papur newydd 'Le Monde' ddatgan bod y pythefnos nesaf yn hollbwysig i Macron a'i gefnogwyr er mwyn gwneud yn siŵr bod Le Pen ddim yn ennill y ras "ar ddamwain" noson yr etholiad.  

Daeth cadarnhad nos Sul fod yr arlywydd presennol, Emmanuel Macron, yn fuddugol yn y rownd gyntaf gyda 27.6% o'r bleidlais gyda Marine Le Pen yn hawlio 23.41%. 
 

Dylanwad Jean-Luc Mélenchon yn hollbwysig

Yn ôl papur newydd 'Libération', 'er ei fod yn grwban, roedd o'n agos y tro hwn'.

Fe wnaeth yr ymgeisydd 70 oed sicrhau y trydydd safle wedi ymgais gref â 21.95% o'r bleidlais.

Ar ôl y canlyniad, roedd gan yr ymgeisydd asgell-chwith eithafol neges gref i Ffrancwyr: "Peidiwch â rhoi unrhyw bleidlais o gwbl i Marine Le Pen."  

Fodd bynnag, y farn o Ffrainc ydy y gall pleidleisiau cefnogwyr Mélenchon fod yn hollbwysig wrth benderfynu pwy fydd yr arlywydd nesaf yn enwedig wrth iddo rybuddio Ffrancwyr am beryglon ethol Le Pen. Ar y llaw arall, ni lwyddodd i annog ei gefnogwyr i bleidleisio dros Macron chwaith. 

Yn gyffredinol, roedd dwyrain Ffrainc a rhai ardaloedd canolog yn gadarnleoedd ar gyfer Macron gyda Le Pen yn gryf yn y de a rhannau o'r gogledd.

Er bod Macron wedi sicrhau 66% o'r bleidlais yn erbyn Le Pen yn ôl yn yr etholiad arlywyddol yn 2017, mae darogan y bydd  hi'n dipyn agosach y tro hwn.

Mae rhai poliau yn rhagweld Macron yn sicrhau ei arlywyddiaeth am yr eil dro gyda 51% o'r bleidlais, a 49% i Le Pen. 

Pum mlynedd o argyfyngau

Mae arlywyddiaeth Macron wedi bod yn dyst i "bum mlynedd o argyfyngau difrifol, o'r gilets jaunes i Covid-19 i'r rhyfel yn Wcráin' medd Le Monde a Marine Le Pen o barti'r Rassemblement national yn gweld yr etholiad fel cyfle euraidd i wneud polisïau asgell-dde eithafol yn flaenllaw yn Ffrainc. 

Bydd canfasio yn hanfodol ar gyfer y ddau ymgeisydd yn ystod y pythefnos nesaf, yn enwedig wrth geisio perswadio mwy o Ffrancwyr i ddefnyddio eu pleidlais. Roedd y gyfradd ymataliad yn llawer uwch na'r un yn 2017, gyda ffigyrau yn dangos bod un ymhob pedwar pleidleisiwr oedd yn gymwys wedi penderfynu peidio pleidleisio.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.