Awstralia yn canslo visa Novak Djokovic

The Guardian 14/01/2022

Mae llywodraeth Awstralia wedi canslo visa Novak Djokovic ddyddiau'n unig cyn i bencampwriaeth tenis yr Australian Open ddechrau.

Fe gadarnhaodd weinidog mewnfudo Awstralia, Alex Hawke, y byddai'r visa'n cael ei ganslo.

Mae'n debygol y bydd y penderfyniad yn arwain at alltudio chwaraewr Rhif Un y byd gan olygu na fydd yn medru cystadlu am y teitl, yn ôl The Guardian.

Mae'r penderfyniad hefyd yn golygu y gallai Djokovic gael ei wahardd i bob pwrpas rhag teithio i Awstralia am dair blynedd oni bai am resymau eithriadol.

Dywedodd y gweinidog mewnfudo ei fod wedi gwneud y penderfyniad ar sail rhesymau iechyd a'i fod o "ddiddordeb y cyhoedd".

Darllenwch y stori'n llawn yma.

Llun: Mirasha (drwy Flickr)