Profi Covid-19

Covid-19: Cofnodi 9,213 achos newydd a chwe marwolaeth

NS4C 06/01/2022

Mae 9,213 o achosion pellach o Covid-19 wedi eu cofnodi yng Nghymru yn ystod y 24 awr hyd at 09:00 fore dydd Mercher. 

Cafodd chwe marwolaeth yn rhagor eu cofnodi yn ystod yr un cyfnod. 

Mae'r gyfradd achosion ymhob 100,000 o'r boblogaeth dros saith diwrnod wedi cynyddu unwaith eto i 2,228.5.

Mae'r gyfradd ar ei huchaf yn ardaloedd awdurdodau lleol Blaenau Gwent (2,945.8), Merthyr Tudful (2,902.6) a Rhondda Cynon Taf (2,884.4).

Bellach nid oes yr un sir sydd â chyfradd o achosion yn llai na 1,400 ymhob 100,000.

Roedd y cyfraddau isaf yn Sir Fynwy (1,437.8), Sir Benfro (1,633.3) a Phowys (1,693.7).

Mae 698,962 achos positif a 6,605 o farwolaethau wedi eu cofnodi ers dechrau'r pandemig erbyn hyn.

Hyd yma mae 2,493,502 o bobl wedi derbyn o leiaf un brechiad rhag Covid-19, mae 2,311,284 wedi derbyn dau ddos, ac mae 1,682,525 o bobl wedi derbyn eu brechiad atgyfnerthu. 

Gallwch ddod o hyd i'r ffigyrau diweddaraf ar nifer yr achosion, marwolaethau a brechiadau ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.