Ystadegau dyddiol Covid-19: Wyth o farwolaethau a dros 6,700 o achosion newydd

NS4C 20/12/2021

Mae 6,796 yn rhagor o achosion o Covid-19 wedi eu cofnodi yn ôl ystadegau dyddiol diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cafodd wyth yn rhagor o farwolaethau eu cofnodi ac mae'r gyfradd achosion ymhob 100,000 o'r boblogaeth dros saith diwrnod yn 548.

Cafodd 163 o achosion newydd o'r amrywiolyn Omicron eu cofnodi hefyd, ac mae'r cyfanswm bellach wedi cyrraedd 435.

Bellach mae 559,959 achos positif wedi eu cofnodi ers dechrau'r pandemig, gyda 6,516 o farwolaethau yn gysylltiedig â'r haint wedi eu cofnodi yng Nghymru.

Mae'r gyfradd ar ei huchaf yn ardaloedd awdurdodau lleol Ynys Môn (778 ymhob 100,00 o'r boblogaeth), Sir y Fflint (629 ymhob 100,000) a Sir Ddinbych (614 ymhob 100,000).

Hyd yma mae 2,482,756 o bobl wedi derbyn o leiaf un brechiad rhag Covid-19, mae 2,289,735 wedi derbyn dau ddos, ac mae 1,311,804 o bobl wedi derbyn 'hwblyn', neu ddos ychwanegol ar ôl eu dosau cyntaf.