Ffrainc / Paris

Amrywiolyn Omicron yn lledaenu ‘fel mellten’ trwy Ffrainc

Al Jazeera 18/12/2021

Mae’r amrywiolyn Omicron yn lledaenu ‘fel mellten’ yn Ffrainc yn ôl prif weinidog y wlad.

Mae’r awdurdodau yno wedi annog pobl i gael eu brechu yn erbyn Covid-19 cyn dathliadau’r ŵyl wrth i'r haint ledaenu a’r llywodraeth yn ceisio osgoi cyfnod clo arall.

Dywedodd y prif weinidog Jean Castex fod lledaeniad yr amrywiolyn Omicron ar draws Ewrop fel 'mellten’.

Mae hyn yn dilyn cyhoeddiad yn gynharach yn yr wythnos i wahardd teithio i Ffrainc o’r DU.

Mae hyn wedi golygu nifer yn gorfod canslo teithiau i Ffrainc dros gyfnod y Nadolig.

Bu’n rhaid i un teulu o Gaerdydd ganslo trip sgïo i Ffrainc ar y funud olaf. 

Er eu siom, dywedodd Lisa Mead ei bod hi’n cytuno gyda’r penderfyniad.

“Mae’n benderfyniad call iddyn nhw wneud ac er yn funud olaf, roedd amser gyda ni i ganslo pethe.  Roedd yn gall iddyn nhw wneud cyn i bobl ddechre teithio dros y penwythnos.  Getho ni gadarnhad gan y cwmni gwyliau bore dydd Iau ein bod ni’n cael pob ceiniog o gost ein gwylie nôl.  Yr unig beth da ni wedi gorfod talu amdano a heb gael arian nôl yw’r gost o brofion preifat er mwyn dod nôl miwn i’r wlad hon ar ddiwedd y gwylie".

Darllenwch y stori yn llawn yma.