Gwasanaeth newyddion The National yn dod i ben mewn print

NS4C 13/11/2021

Mae gwasanaeth newyddion The National wedi dod i ben mewn print “am y tro” chwe mis ar ôl iddo gael ei lansio. 

Mae’r gwasanaeth wedi rhannu newyddion ar-lein ers mis Mawrth ac mae rhifyn o’r papur wedi bod ar gael mewn print bob dydd Sadwrn, ond bydd hynny nawr yn stopio.

Yn gynharach eleni, dywedodd y golygydd Gavin Thompson y byddai'r gwasanaeth yn symud i rifynnau print yn wythnosol gan fod pobl wedi "dangos bod galw am y math o newyddiaduraeth ry'n ni [The National] yn ei chynhyrchu ar ffurf reolaidd print."

Ond, mewn erthygl yn y papur fore Sadwrn 13 Tachwedd, dywedodd sylfaenydd y papur newydd, Huw Marshall, y bydd “saib ar y cynnyrch print am y tro.”

Dywedodd Huw Marshall: “Dros y chwe mis diwethaf rydym wedi cyhoeddi papur wythnosol bob dydd Sadwrn er mwyn amlygu ein brand yn weledol a chynnig blas o’r cynnwys sydd ar gael ar-lein ym mhob cwr o Gymru.

“Bydd saib ar ein cynnyrch print am y tro, ac y byddwn yn cyhoeddi ein cynlluniau ar gyfer cynnyrch print y National yn y flwyddyn newydd.”

Ychwanegodd sylfaenydd y papur y bydd ffocws The National yn troi at y ffurf digidol gydag ap newydd yn cael ei lansio yn ystod yr wythnos nesaf.

Bydd yr erthyglau sydd yn ymddangos yn y papur yn cael eu harddangos ar wefan ac ap newydd y gwasanaeth.

Dywedodd Huw Marshall y bydd mwy o straeon cyfrwng Cymraeg yn cael eu rhannu, a straeon am y Gymraeg trwy gyfrwng yr iaith Saesneg.

'Hynod galonogol'

Er bod y gwasanaeth yn atal ei rifynnau print, dywedodd Huw Marshall bod y gefnogaeth wedi bod yn “galonogol.”

Dywedodd: “Mae’r adborth rydym wedi ei derbyn ers lansio’r teitl ar ddydd Gwyl Dewi wedi bod yn hynod galonogol.”

Bydd y gwasanaeth yn rhannu ei gynlluniau ar gyfer y flwyddyn newydd yn fuan.