Rhybudd melyn am law trwm fore Iau

NS4C 27/10/2021

Mae rhybudd melyn yn ei le ar gyfer glaw trwm i rannau o Gymru am y deuddydd nesaf. 

Bydd rhybudd y Swyddfa Dywydd mewn grym rhwng 06:00 fore Iau ac yn parhau tan 15:00 ddydd Gwener. 

Fe allai’r glaw achosi llifogydd mewn rhai cartrefi a busnesau, a gallai gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus gael eu heffeithio hefyd.

Y siroedd sy’n wynebu’r rhybudd yw Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Castell-nedd Port Talbot, Caerdydd, Casnewydd, Caerffili, Ceredigion, Conwy, Gwynedd, Pen-y-bont ar Ogwr, Powys, Sir Benfro, Sir Ddinbych, Sir Gaerfyrddin, Sir Fynwy, Torfaen, Wrecsam, Ynys Môn.