Teuluoedd sydd wedi colli anwyliaid i Covid-19 yn galw am ymchwiliad i Gymru

Teuluoedd sydd wedi colli anwyliaid i Covid-19 yn galw am ymchwiliad i Gymru

Newyddion S4C 07/10/2021

Mae teuluoedd a gollodd anwyliaid i Covid-19 yn ystod y pandemig wedi bod yn cwrdd â’r Prif Weinidog Mark Drakeford ddydd Iau i alw am ymchwiliad cyhoeddus i'r modd y deliwyd a'r argyfwng yng Nghymru.

Maen nhw'n ofni y bydd y sefyllfa yng Nghymru yn mynd ar goll yn yr ymchwiliad ar gyfer y Deyrnas Unedig gyfan.

Yn ôl Shirley Ann Jones a gollodd ei Mam, Pauline Jones, ar ddechrau’r pandemig ystadegyn fydd ei Mam heb ymchwiliad ac atebion penodol.

Image
Newyddion S4C
Shirley Ann Jones a'i mam, Pauline Jones. 

“Ma' nhw yn mynd i drio neud UK enquiry ond y drwg ydi efo huna oedd Cymru efo rheolau i hunan,” meddai wrth raglen Newyddion S4C.

“Yn yr UK enquiry ma'n mynd i fod mor fawr ma' Cymru jyst yn mynd i fod ar goll yn ganol hwnna 'de.

“Dwi'n teimlo ‘ma jyst rhif di Mam wan - jyst statistic.

"Gan bo ni ddim di cael bod yna yn y diwedd iddi hi dwi'n teimlo fatha bo fi angen cwffio am rywbeth a bo hi angen rywbeth gwell 'na be gafodd hi.”

Roedd Pauline Jones 75 oed ac yn dioddef o dementia ac yn derbyn triniaeth mewn ysbyty fis Chwefror 2020.

Deufis yn ddiweddarach ac ynghanol y clo mawr hi farw ar ôl dal y firws yn yr ysbyty.

“Dwi'n cofio deud wrth Dad, ‘Paid â poeni am Mam, ma' Mam yn y lle saffa un allith hi fod mae'n yr ysbyty. So ma' hi mwy saff na neb arall'," dywedodd Shirley.

Image
Newyddion S4C
Mam Shirley - Pauline Jones, oedd yn 75 oed ac yn dioddef o dementia. 

“Ond doedd hi ddim nag oedd?

“Gatho ni ddim gweld mam o gwbl yn y pump wythnos diwethaf.

“Nath Dad gael mynd i weld hi dau ddiwrnod cyn iddi fynd, ond odd gynno nhw ond digon o PPE i mond un person fynd i weld hi, wedyn odd hwnna yn anodd iawn.

Image
Newyddion S4C
Pauline Jones a'i gŵr. 

“Goro watchad Dad yn mynd drwy huna i hun efo dim cefnogaeth o gwbl, ac wedyn o'n i jyst yn eistedd yn y car yn gorfod disgwyl iddo ddod yn ôl.

“Er o'n i mor agos iddi, do'n i ddim yn cael mynd i weld hi.

“Peth diwetha fedrwch chi neud i'ch rhieni di bod yna at y diwedd 'de a gafodd bob dim i gymryd oddi wrtha ni rili.”